Teleport Pro 1.72

Teleport Pro 1.72

Tennyson Maxwell Information Systems, Inc. – 0,8MB – Shareware –
ra khỏi 5 phiếu
4 Stars User Rating
Teleport Pro is an all-purpose high-speed tool for getting data from the Internet. Launch up to ten simultaneous retrieval threads, access password-protected sites, filter files by size and type, search for keywords, and much more. The most fully-featured and robust webspider available, Teleport Pro handles today's more complex websites flawlessly. Capable of reading HTML 4.0, CSS 2.0, and DHTML, Teleport is the only webspider that really finds all of the files on all of the sites. And with server-side image map exploration, automatic dial-up connecting, Java applet support, variable exploration depths, project scheduling, and relinking abilities, Teleport Pro is quite simply the best there is.

Tổng quan

Teleport Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Tennyson Maxwell Information Systems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Teleport Pro là 1.72, phát hành vào ngày 24/09/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.72, được sử dụng bởi 20 % trong tất cả các cài đặt.

Teleport Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của Teleport Pro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Teleport Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Teleport Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Tennyson Maxwell Information Systems, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản